« Kristina Sara Henrik, La Petite Bretagne | Main | Jonas Coltings cocosbollar »
torsdag
mar042010

Alex, Pontus by the Sea

Alex åt grillad lammstek, jag salsiccia. Köket valde dryck och eftersom jag inte är mycket för rött vin, ett öl. East India Pale Ale. Alex dessert blev kompott på äpple, vaniljglass och biscotti och min citrusterrin, chokladkräm, färskostglass och krossade drömmar. Dessertvin en ädelröta, Recioto. 

                                I väntan på Alex, Martini Rosso och rotfruktschips.
    
Himmel snö rök neon. 2 mars 20.54.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.