cocteau twins västerbron vinden, halsduken i ljust blå & guldstjärnor blåste och virvlade så stark glädje, allt kom tillbaka till mig, den sorglösa hösten, hösten i den stora glädjen och friheten pandora otterley lorelei beatrix höstsolvärme sneda strålar över vägen, stråk av kyla i vinden vemodigt ljust cherry-colored funk athol-brose whales tails lazy calm sugar hickup how to bring a blush to the snow