« i går jennie fyllde 36 år, Blå Lotus | Main | igår Ulrika, tapas på Sardin »
lördag
sep172011

superlördag i zenitsol med Petra, Shanti

Petra! Det är som om hon står framför en plansch.. hon ÄR bästa reklamen. Vi är mitt på Västerbron. Solen i zenit, himlen är azurblå och vi är på väg till Shanti, Katarina Bangata.
  
Som Petra sa på Skåningen "det är inte tyst i många sekunder". Vi har så mycket att prata om men då gjorde vi en paus i introt till Grace Jones Slave to the Rhythm.. i kanske 30 sekunder. Naturligtvis kom vi in på Dolph. Vi träffades 12 vid mig, halv fem ? tog vi t-banan tillbaka till S:t Eriksplan efter dubbel Macchiato och kokosboll på Skåningen, och Petra körde hem. Vi pratade bl a mycket träning och äggpannkakor. Jag gjorde fyra på fem ägg innan vi sågs. Innan dess handlade jag och gick ganska långt, även då över Västerbron men vek av Norr Mälarstrand (vi gick Hornstull - Skanstull - Ringvägen till Shanti). Vi sa att vi borde ha middag många, bl a med Ulrika.

Petra åt Palak Gost och jag Papa Shanti.
  
I morse, på översta fotot använde jag G12s inbyggda vattenpass och då blir det genast (naturligt) snett.
  
Petra på Skåningen och mitt söta lilla Gorillastativ ( i morse). Jag såg det stora GORILLAstativet framför mig men paketet mäter ca 20 gånger 11 cm.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.