Main | Petra, Shanti, röd slinga från Muji etc »
onsdag
dec022009

igår Ulrika, jag, Julegrisen, Djuret, Leijontornets bakficka

Ulrika och jag åt Djurets julbord. Honungsglaserade benfria revbenssidor, knaperstekt rygg, griljerad skinka, grovmalen fläskkorv, sylta på bog och lägg, rödkål, stuvad grönkål, husets delikata senap, ris à la malta, choklad, brända mandlar. Kvällens citat (mitt) om Mia Farrow "hon är som en skör liten bulldozer".
     

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.