« . | Main | halva Badrummet är Kaklat »
onsdag
feb182009

Boards of Canada, paket


Detta är mezmerising. Jag är ledig en vecka. Brunch söndag? Ja. I morgon kommer en Håkan och kopplar in spisen, gasen äntligen. Besiktning av arbetet och så måste vi bestämma tid för sista de gjorde var en ful fogkant runt mosaiken i köket som måste tas bort, dessutom (Bartek hm.. ) är blandaren L Ö, S sitter inte fast i hålet han gjorde = allvarligt. Och så flax. I lördags beställde jag Jan Marini från Skin-etc.com. Fed-exkillen ringde för en stund sedan 1 1/2 minut från mig, fick paketet i min hand. Cosmeceuticals. Förut gick jag på Stureplanskliniken lightening peel åren 2005 -  i höstas och använde Mene & Moy, nu Jan Marini. Peelerna gör jag hemma, handlar från Skinlaboratory. com. Extremely smart less expensive. Man kan köpa Jan Marini på utvalda skönhetskliniker men trots fed-ex express + dålig dollarkurs mycket billigare så här. Jag "vilken flax!" fed-exkillen "nån gång ska man ha flax". Och så något märkligt, jag provar mig fram med ångkokaren. Just nu kokar jag fem ägg. Man häller i 60 ml vatten och så fem ägg ovanpå i ånginsatsen. 11 minuter = vare sig hård eller löskokta. 60 ml är inte mycket, jag inbillar mig att äggen ska explodera. I lurarna The experience of swimming.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.