« Igår, Middag | Main | Henrik »
söndag
jan252009

Frida Gustav Kajsa, lördag

  
  
   
  

Fridas Vernissage i går. Jag går dit i veckan, ser i lugn och ro. Stimmigt immigt. Jag filmade. FilmFilm. Sedan till babs där var stängt öppnade fem, vi gick till hotellet mittemot Lydmar, minns inte vad det heter. Jenna och jag åkte till mig för att hämta en flaska vin, och sedan äta indiskt vid S:t Eriksplan. Efter det till Nacka: överdådig utsikt, Kajsa och Gustavs förlovningsfest. Kajsas föräldrar Öbarna spelade gitarr och sjöng.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.