« Hotellet (3/5) | Main | Högskoleprovet (5/5) »
lördag
jan092010

Stegtävling (4/5)

I juni 2009 vann jag Korpens Stegtävling efter att ha gått ca 200 mil på 39 dagar. Dagssnitt 5.2 mil, och min placering 1 av 21 440 tävlande. Som mest en dag c:a 7 mil. Jag är första (möjligen enda) kvinna som har vunnit rubbet. Ett tag inbillade jag mig att jag är nya Evy Palm (min vän Jennas briljanta idé) utan att testa i praktiken. Fast det var hur trist som helst att springa, jag älskar Friskis & Svettis... och att gå (som sagt!), helst med kameran och min iPod.
  

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.