« Lovapril (2/5) | Main | Hotellet (3/5) »
lördag
jan092010

ESMOD, École Superiéure des Arts et Techniques de la Mode (1/5)

Åren 1992 - 1995 gick jag ESMOD i Paris som grundades 1841 – världens (!) äldsta modehögskola. Formation Double samtliga tre år, d v s design/ teckning samtidigt med mönsterformgivning och sömnad. Alla sökande med grundläggande behörighet kommer in, däremot är det hårda examina genom skolåren (precis som på de flesta franska högre utbildningar), speciellt mellan årsklasser och en stor andel elever slutar under utbildningen. I och med första inlämningen efter bara 6 veckor årskurs 1 hade c:a 1/3 av klassen övergått till Formation Simple eller slutat helt p.g.a tempot. Knappt tre år senare, i juni 1995 var vi sammanlagt 119 elever* som gick igenom examen och fick vårt Esmoddiplom. Andra året gick jag ut som bästa elev i designexamen (JA! efter att ha blivit hånad av min huvudlärare som knölade ihop mina skisser och kastade ut i klassrummet där alla satt.. jag bet ihop och tänkte som jag gör i såna situationer (har nytta av min supersega karaktär plus skönt att slippa andras förväntningar) "det är nu det gäller, TACK du gjorde mig faktiskt en tjänst, från botten finns det en väg...) som enda elev 1994 med poäng 16 av 20 möjliga (bland ca 70 som valt inriktning damkläder inför tredje året). Praktiserade hos Marcel Marongiù och arbetade extra i Atsuro Tayamas Showroom. Under prét à portervisningarna i Louvren arbetade vi som påklädare. Jag har klätt på Tyra Banks och Stella Tennant stod bredvid.
De tre åren bodde jag i Cité Internationale Universitaire, en vidsträckt park i södra Paris med studenthem från 37 länder, ofta byggda i respektive lands typiska arkitektur. Området började projekteras/ byggas under 1920-talet, tanken/ visionen är internationellt utbyte. Fantastiskt att bo med studenter från hela världen som pluggar vitt skilda ämnen, en stor möjlighet jag är tacksam för än (= erfarenheter). Jag bodde i Le Corbusiers La Fondation Suisse som stod färdigt 1933 två av mina år (apropå modeller, franska Vogue fotograferade Linda Evangelista i samlingsrummet i huset som har en muralmålning i original Corbusier en dag), och i Maison du Japon tredje året. Se Le Corbusiers hus här.
* Tredje året kommer även eleverna från ESMOD i andra länder/ städer i Frankrike för att gå finalåret vid huvudskolan i Paris.

Exempel på arbeten i Stylisme andra och tredje året, 1994 - 1995.
           
Examen andra året.

Mitt Diplom.

Fina ord från Margareta Fatton, bitr. föreståndare Maison de Suède.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.