« Neonljus i vattnet vid Slussen | Main | Vilkenärdenbästanudådegårivarann »
tisdag
nov212006

Karin!

IMG_0956_3.jpg
Regn rusk och Brudtärnan på Sture halv tolv. Fransk film, snygga förtexter favoritskådespelare i huvudrollen. Benoît Magimel, eleven i Hanekes Pianisten.
Träffade Karin på Saturnus, hon berättade om veckorna i Sydamerika. Konstbiennal i Rio snöstorm i Anderna sjölejon i Eldslandet valar vidder och cykelvurpa i Patagonien. Hon har haft det bra.
Vad mer? Jennie har fallit för Rodney. Jag talar ju mycket V A R M T om mannen... Idag fick hon första dvd:n och skulle prova i förmiddags men sedan har jag inte hört något (??). Mötte Monika från läsecirkeln, har redan träffat Jan-Olov två gånger efter jag gick ur. Saknar alla,  Jan-Olov säger snällt: "Du kan väl komma ändå när du vill, du behöver inte läsa något!! Du är alltid medlem!" Ja jag vill gå dit och äta sockerkaka. Längst upp i Stadsbiblioteket.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.