« Neonljus i vattnet vid Slussen | Main | Vilkenärdenbästanudådegårivarann »
tisdag
nov212006

Karin!

IMG_0956_3.jpg
Regn rusk och Brudtärnan på Sture halv tolv. Fransk film, snygga förtexter favoritskådespelare i huvudrollen. Benoît Magimel, eleven i Hanekes Pianisten.
Träffade Karin på Saturnus, hon berättade om veckorna i Sydamerika. Konstbiennal i Rio snöstorm i Anderna sjölejon i Eldslandet valar vidder och cykelvurpa i Patagonien. Hon har haft det bra.
Vad mer? Jennie har fallit för Rodney. Jag talar ju mycket V A R M T om mannen... Idag fick hon första dvd:n och skulle prova i förmiddags men sedan har jag inte hört något (??). Mötte Monika från läsecirkeln, har redan träffat Jan-Olov två gånger efter jag gick ur. Saknar alla,  Jan-Olov säger snällt: "Du kan väl komma ändå när du vill, du behöver inte läsa något!! Du är alltid medlem!" Ja jag vill gå dit och äta sockerkaka. Längst upp i Stadsbiblioteket.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.