« September | Main | Sylvia! »
lördag
aug122017

restaurang Underbar

I torsdags firade Daniel och jag på restaurang Underbar! Nära där Tintarella di Luna fanns förut, ett älskat kafé. Vi satt ute, det var så varmt inne. Vi åt 16 kalla och varma smårätter med grillmix och istället för baklava Katajef & Boza till dessert, friterade valnötsfyllda knyten i sockerlag som serveras med vaniljglass.
 
Vi åt bl a Arnabit Beltoum, friterad blomkål med citron och vitlök. Ett libanesiskt vin till, Wardy Sauvignon Blanc.
 
Grillmix med nöt, lamm, oxfilé och kyckling.

Vi pratar om att gå till Low & Slow och Lådan.

Det är helt makalöst, har ju börjat prenumerera på Vi Läser och fick med prenumerationen tillgång till det digitala arkivet med tidigare utgåvor. Har läst flera eminenta intervjuer, Carina Rydberg och Bruno K. Öijer m fl. 
Igår såg vi Shutter Island, i torsdags K-PAX och ikväll blir det också en film.  

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.