« Sylvia! | Main | Thomas Idergard »
fredag
jul282017

Anita Brookner, Anne Tyler, John Banville

Hanya Yanagihara ger många lästips i intervjuer. Har tack vare henne upptäckt Anita Brookner och läser just nu hennes debutroman En start i livet. Tycker om. Har därför reserverat två till av hennes favoriter, Anne Tyler och John Banville. Djupandning, Motivet och Havet. Hon nämner Patricia Highsmith och Carol, finns i översättning och pocket nu. Tyler tilldelades 1989 Pulizerpriset för Djupandning (Breathing Lessons), Banville bl.a. Bookerpriset 2005 för Havet (The Sea). Apropå Grey Gardens, intervju med Sara Stridsberg i DN inför uppsättningen av hennes pjäs Konsten att falla på Teater Galeasen 2015. Efter att ha läst Sara Danius' Husmoderns död och andra texter och avsnittet om Jackie Kennedy vill jag läsa Wayne Koestenbaums Jackie Under My Skin: Interpreting an Icon. Också bra, Ellen Mattsons Sommarleken

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.