« Going back to Manderley again | Main | Ulla Isaksson, Sara Danius »
söndag
jul022017

Sara Danius

.. Husmoderns död och andra texter är välskriven, säregen, stringent och stilistiskt skärpt. Igår läste jag drygt halva De två saliga och började på Danius bok och beställde snabbt Den blå tvålen: Romanen och konsten att göra saker och ting synliga och Mary McCarthys Gruppen som Danius enligt många har skrivit ett lysande förord till. Har knytblus- och tidlöshets-gotikklänningsgooglat Danius, lyssnade på ett underhållande inslag i Stil där hon recenserade USA:s presidentfrus garderob för någon månad sen. Började se en dokumentär på svt.play förut, om Anthony Weiner. Tänkte på i Paris, när jag "led" av "compulsive reading disorder". Nu vill jag läsa Sartre, Äcklet

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.