« Siri Hustvedt | Main | Växjö »
lördag
jun032017

Ett litet liv, Hanya Yanagihara

Vi har sträckläst Hanya Yanagiharas Ett litet liv. Boken är drabbande, personerna ("figurerna") är så verkliga. Jude, Harold, JB, Willem. Vi pratar om gestaltningen och tonsäkerheten, och om att den dröjer kvar och påverkar på ett sätt som det var längesen en bok gjorde. Nu vill jag se alla intervjuer med Yanagihara jag hittar. Här är den första jag såg: 

Fairy tale och contemporary fiction. Igår städade vi skåp och firade med pizza och princesstårta efteråt. Varje projekt, pizza efter? Idag har jag varit på ett Medel Puls med Erik, Hornstull. På passet Rihanna, Jump så jag lyssnade på den från Hornstull till Skanstull och Götgatan upp till Lidl. Har handlat kokosglass som vi ska äta till Roman Polanskis The Tenant (först pizza från Tomatis igen! Inte Hazel [Cocteau Twins] men Hazal, ska strax beställa). The Tenant är baserad på Roland Topors bok Hyresgästen som Daniel läste förra julen. Filmen är från 1976, romanen från 1964. 

Mitt träd vid Skanstull. "If you want it let's do it Ride it, my pony, My saddle is waitin', Come and, jump on it If you want it let's do it Ride it, my pony"

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.