« The People in the Trees | Main | Lyx, lakrits, litteratur »
tisdag
jun272017

*

I morse gick jag knappt en mil och handlade till vår middag och fruktsallad. Melon mango banan nektariner Brämhults jordgubbar och rabarber, torsk till Kurt Weids "fina fiskgratäng". Har nästan läst ut The People in the Trees, nästa blir nog På tunn is: En resa till Antarktis, Jenny Diski (omläsning). Vi tvättar, det är sommartomt i huset. 

Tegelhuset är mitt favorithus, jag står på Lundagatan. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.