« * | Main | Asti och Siri »
torsdag
jun152017

Lyx, lakrits, litteratur

Mums-Mums och galiamelon. Paket! Isländsk lakrits: "lakrits kort och gott", "salta gummibjörnar med en god salmiaksmak och en härlig konsistens", "fylld mjuklakritsbit (sic! mjuuk) doppad i supersalt salmiakpulver" och "Islands bästa mjuklakrits med ett tjockt lager salmiakpulver. En kittlande upplevelse för gommen som snabbt går över i en ren lakritssmak." Hans Hugos Lakritskulor, Taveners Liquorice Drops. Idag hämtar vi bl.a. 1 kilo Bassett's Allsorts.

Hanya Yanagihara, The People in the Trees och Annika Paldanius, Jag vet allt det här: En internmedicinsk roman.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.