« Asti och Siri | Main | Ett litet liv, Hanya Yanagihara »
söndag
jun112017

Siri Hustvedt

Jag har läst ut Emma Cline, Flickorna och börjat och slutat på Lyra Ekström Lindbäck I tiden (efter ca 100 sidor), den är bl a platt och namndroppande. Först var jag tveksam till Flickorna, men i jämförelse (invändning: det går inte att jämföra) kvalitet, det odefinierbara begreppet. I en av intervjuerna med Hanya Yanagihara säger hon något om att det är enkelt (i bemärkelsen slött) att skriva exempelvis Prada i en text. Det är inte bara slött. Har lyssnat på intervjuer med Cline och läser OM Ett litet liv fast jag brukar undvika recensioner och "tyckande" (när jag tycker om något). I Yanagiharas fall handlar det om att boken är utläst men jag vill/kan inte lämna. Nu väntar vi på paket från Adlibris (två), i det ena Yanagiharas första roman The People in the Trees. Har snart läst ut Siri Hustvedt, Den skakande kvinnan

Fyra middagar i veckan! Vi har redan tröttnat på paj. Idag skogschampinjoner, purjolök och lök. Cola zero.

Lax- och purjolökspaj, cola zero. Gurka, dill. 

Makaronilåda, cola zero.

Pasta med tonfisk, krossade tomater, sambal oelek, gul lök, vitlök, gröna oliver m m, gurka med Sivri paprika eller Carli paprika (vi har båda!), cola zero.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.