« Ain't that a great saying? | Main | Marsipan »
lördag
maj062017

Pommes är alltid pommes

Igår åt vi pommes med vegobullar (grill sista biten) med massor av coleslaw, har coleslaw i flera dagar. Daniel gjorde när jag tränade. Michèles pass. The Dreaming, Kate Bush. Läser sedan igår Jung: Hans liv och verk av Anthony Stevens. Den har jag också läst tidigare. Gröna ärtor ketchup och Heinz Yellow Mustard Oceanbryggeriet Väskust Pale Ale.

Sedan Lidls Crunchy Chocolate och Crunchy Almond. Ingen glass man spontanäter! Tinade drygt en halvtimme men var ändå svårjobbad. Daniel är på väg till England och Irland. Manchester och Belfast etc. <3
Madeleine och jag ska strax planera fortsättningen. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.