« Pommes är alltid pommes | Main | Medel Puls »
onsdag
maj032017

Marsipan

Igår var jag på Core, Jennys pass. Imorgon skivstång med Elisabeth, på söndag med Maud. Sylvia kommer.  

Förra måndagen åt vi Lidls princesstårta! <3

Amerikanskt godis och hostmedicin.

Grytan jag skriver om två poster ner. Med Cola zero jasminris och ärtor.  

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.