« Växjö | Main | Pommes är alltid pommes »
lördag
maj132017

Ain't that a great saying?

Killen i butiken häpnade över hastigheten i beslutet! Bestämde mig för länge sen, innan jag visste att de finns. 
  
Snygga till mörkt grön jacka och (såklart) ljust blå jeans. Nu läser jag Marilynne Robinson Gilead. Vi har Lila och Hemma. Mer litteratur, väntar på paket från Adlibris. Hanya Yanagihara Ett litet liv, Lyra Ekström Lindbäck Ett så starkt ljus och I tiden, Alexis Ragougneau Madonnan i Notre Dame och Emma Cline Flickorna. Daniel är hemma på måndag! <3 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.