« Glasögon | Main | Indira med Petra »
tisdag
apr042017

the yes becomes no

Förra veckan var jag bl a på skivstång med Sylvia, Estanislaos pass. Den här veckans träning: IntervallFlex Skivstång ant. Skivstång och Skivstång Intervall. Frukost igår! Bageriets klart godaste limpa: Långås på helt korn, och en vaniljbulle. Det är ett sånt lugn i Ingmari Lamys instagram. Tycker väldigt mycket om. Var på middag med henne i Paris när jag bodde där, i svenska studenthemmet. Hon skulle visa kläder på svenska institutet i Marais nästa dag. Fin intervju.

Pukka Lemongrass & Ginger långåslimpa smör med havssalt vaniljbulle apelsinjuice ägg a-fil med granola rostade saltade cashewnötter kanel råsocker. Daniel har spelat i San Francisco, igår Portland! <3
Och så ett tips med reservationer: Stil, som börjar väl. Jennie Widegrens beskrivningar och förklaringar av steg inkl. analys är underhållande och får mig att tänka på.. dans. Vad det är. Men sen? Intervjuer med folk som A C (och nån, har glömt namnet, som "är".. ? han har iaf shorts på sig) som inte handlar om dans. Dans är någonstans där det som existerar är platsen och musiken och där t ex jag är (men inte "syns"). Att det ska behöva skrivas. Stil.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.