« Marsipan | Main | Lunch i Högdalen »
söndag
apr232017

Medel Puls 

På Hornstull, John O:s pass. Älskar det! Kan inte använda andra ord, älskar ju att dansa. Och det är så himla upplyftande bra. Igår skivstång med Mika, också Hornstull klockan tio, ikväll sex. Och det är ljust länge och varje gång jag kommer hem känner jag hur mycket ja, jag tycker om att komma hem och vara hemma. Tittade lite på Grey Gardens förut. "Oh, it's the Maysles!" "pants underneath the skirt", Jerry the Marble Faun säger "Hi Edie". "I think he was a little amazed!" (Brooks). Etc. I didn't say I love it, I do. "The Libra husband is not an easy man to please" (ur minnet nu, minns jag?). Ville testa min franska men det kostar en prenumeration på SVD, inte värt det. Idag. <3 Imorgon. <3

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.