« Indira med Petra | Main | Tom F., inte Marc J. »
lördag
mar252017

Quentin Crisp

Igår! Vid halv fyra gick jag till Slussen, tog t-banan till Odenplan och gick Odengatan, S:t Eriksgatan, till ett träningspass med Corinne. Var ofta på hennes pass för några år sen. Bra! Och tänkte på Gustav som också är bibliotekarie nu. Vi brukade skämta om hans likhet med Den döende dandyn. Jag lyssnade på det här programmet på väg dit. Bengt Martin! Några av mina första biblioteksminnen är hur glad jag var när jag hittade fler av hans böcker. Pojkar ska inte gråta, Bengt och kärleken, Ljuva femtiotal. Övrig träning i veckan: skivstång, IntervallFlex. I eftermiddag pass med Erik B. På väg hem var jag på ÖB och handlade bl a fyra ögonkrämer, tre roll on, två paket plåster. Oftast inte en av någonting, som alltid. Skriver listor. Kombinerar Jan Marini etc. med Lidl och diverse ÖB-märken. Pragmatisk som jag är, och Daniel (vi är ju båda INTJ, ovanligt!). Lyssnade på Svjatoslav Richter från S:t Eriksgatan till Gamla Enskede. Det är vår! 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.