« Tom F., inte Marc J. | Main | Jenny Holzer och Tauba Auerbach »
tisdag
mar212017

State Theatre i St. Petersburg

Nu är det bara att sätta igång eller fortsätta! Har tränat, skivstång, och lagat sen lunch. Jasminris, chili, ingefära, vitlök, soja, sweet chili, sriracha, vegobullar (inte bollar.. ) champinjoner. Till Lidls cola zero. Tänkte prova nya bågar virtuellt men det går inte med de jag funderar på. Det blir ett par Marc Jacobs eller ett par Tom Ford! Oversized (selbstklaar – märkligt, jag t o m stavade rätt utan att kunna tyska). Imorgon ska jag till optikern för recept med PD-värde. Daniel är i Florida, ikväll spelar de på State Theatre i St. Petersburg. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.