« Jenny Holzer och Tauba Auerbach | Main | Today is the Tuesday »
måndag
mar132017

I lördags

åt vi pasta! Och vegobollar i tomatsås. Med passerade tomater morötter vita bönor i tomatsås tomatpuré lök vitlök chili jalapeño raz el hanout spiskummin peppar (svart och vit) salt kapris persilja Chablis Sainte Claire, Jean-Marc Brocard. 

Lika sömnigt ljus. Vårens är säkrade! Ljust blå H&Ms. De och Stan Smith, synergi.. (Halo Blue). Grön jacka!

På onsdag far Daniel på turné, till USA. Vi var hemma förra veckan.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.