« Algoritmer etc. | Main | Umberto Eco »
söndag
feb122017

The Ice House

Ljuset är tillbaka! Söndagsfrukost. Loviseberg rödbeta äpple apelsin ingefära citron Pukka ingefära citrongräs stor bit riven ingefära honung lime rågkusar surdegsbröd jordnötssmör Fiordifrutta blåbär kefir (Daniel) a-fil (jag) Gillebollar.

Robert Udds skivstång i torsdags, älskade hans intensivpass 2005-2006. Igår skulle vi på Gunnels vernissage, träffa Karin också, det var för länge sen. Vi fikar kanske hos Karin, Kalle, Nora och Siri nästnästa helg och ser Gunnels utställning också. Igår såg vi en brittisk miniserie i två delar baserad på Minette Walters The Ice House, ikväll The Sculptress eller The Scold's Bridle. Har läst om Iskällaren i alla fall en gång. Och i torsdags While You Were Sleeping. 
 
Lyssnar på Crystal Castels nu, mest II. Har ny telefon, guld! 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.