« Madeleine, Henrik, Västerbron, luvor i maräng | Main | Julafton »
tisdag
dec272016

Juldagen, Annandag Jul och idag

Vi äter praliner (nu Anthon Bergs) och läser, emellanåt tränar jag. Skivstång idag, med Sylvia! Gabriellas pass. Daniel läste ut Samanta Schweblin i förmiddags, jag i eftermiddags. TP igår, Alfapet juldagen. Jag parallelläser Adolfo Bioy Casares och Marie Cardinal. Juldagen, med Astrid och Apornas julsylta.

Annandag Jul. Vi lyssnade på Soile Isokoski, Joulun tähtihetkiä och Oi Jouluyö.

Idag. Bach 6 Suite per Violoncello Solo, Pieter Wispelwey.

Daniels svarta, mina grå! 8.0., vi kan låna varandras. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.